Åpne prosjekter


Undersøkelse: Semifinale i Norske Talenter

Tid: 2 minutter

Vi trenger hjelp til å finne ut hvordan vi skal fremføre på semifinalen i Norske Talenter.

Her kommer du inn i bildet! Du kan hjelpe oss med å avgjøre hvordan innslaget skal gjennomføres.

Ta undersøkelsen